Author Archives: admin

Sammanställning Öppet hus 2019-02

Här kommer en sammanställning av det Öppet hus som anordnades av medlemmar Gunilla Granberger, Annika Melin och Lena Lindman. Informationen är presenterad till styrelsen som uppskattar engagemanget. Ett antal motioner kommer att läggas till årsmötet och flertalet arbetsgrupper kommer att föreslås.

Se dokumentet här: Sammanställning från Öppet hus 3 februari 2019

OVK inspektion 5-6 december med tillgång till samtliga lägenheter

Onsdag och Torsdag den 5 och 6 december sker kontroll av vårt fläktsystem vilket innebär att vår upphandlade entreprenör måste få tillgång till samtliga lägenheter.
Se vindare information i er brevlådor.
Styrelsen

Informationsblad 2016-08-02

Ny information gällande beställning av nycklar se informationsfliken (nycklar & lås)

Installation av fiberbox

Angående installation av fiberbox.

En lista kommer inom kort sättas upp på anslags tavlan i porten där det framgår när dom kommer till er lägenhet. Detta för att man inte skall bli upplåst hela dagen.

Schema OWNIT istallation

Underhållsplan

BRF_M2_Underhallsplan_2014-2030