Informationsblad 8, 2020

Informationsblad_8 2020

  • Radonmätningen
  • Uppfräschning av utebänkar
  • Störningar i området, kanaler för att anmäla.

 

Informationsblad 7, 2020

Informationsblad_7 2020

  • Rengöringsartiklar, gemensamma ytor

Informationsblad 6, 2020

Informationsblad_6 2020

  • Stämman, 2020.

Informationsblad 5, 2020

Informationsblad_5 2020

  • Stämman 2020
  • Radonmätning
  • Extra rengöringsmaterial i tvättstugorna

Informationsblad 4, 2020

  • Uppskjuten årsstämma
  • Uppskjuten städdag

 

Informationsblad_4 2020