Informationsblad 4, 2020

 • Uppskjuten årsstämma
 • Uppskjuten städdag

Informationsblad 3, 2020

 • Årsstämma
 • Extrastämma gällande solceller, uppskjuten
 • Radonmätning

Informationsblad 2, 2020

 • Årsstämma
 • Parkering
 • Solceller

Informationsblad_1 2020

 • Solceller
 • Stämman 2020
 • Valberedningen
 • Tillstånd ombyggnad/renovering
 • Öppet hus med Mark- och miljögruppen

Infoblad 2019_11

 • OVK
 • Torktumlare, 3an
 • Solceller
 • Grovsopor