Sophantering

Observera att det är viktigt att handtagen är vända utåt på sopkärlen, annars töms de inte. Ibland blir särskilt papp- och kartongkärlen överfulla och soporna hamnar på golvet. Det ligger inte i avtalet för sophämtning att städa golven. Vid överfulla sorteringskärl är det bättre att använda kärlen för hushållssopor.

I våra soprum finns såklart plats för hushållssopor men även en källsorteringsdel för tidningar och förpackningar av glas, metall, papper och plast samt för batterier. Det är viktigt att så många som möjligt hjälps åt att sortera sina sopor, dels för miljöns skull och dels för att det påverkar föreningens kostnader för sophämtningen. Nedan finns en detaljerad beskrivning av olika avfall så att du enkelt kan förstå hur du ska sortera dina sopor. Generella regler för källsorteringen är:

 1. Rengör: Skölj ur dina förpackningar om det behövs och låt dem torka. Det är viktigt att det inte finns matrester eller liknande som luktar illa och är ohygieniskt.
 2. Separera: Består förpackningen av mer än ett material, försök om möjligt att skilja dessa åt. En margarinförpackning går t.ex. enkelt att ta isär, medan sprayburkens pump brukar vara svår att få bort. Låt den då sitta kvar. Om en förpackning består av flera materialslag som inte kan separeras, ska den sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet.
 3. Vik ihop: Böj in vassa lock på konservburken, platta till och vik ihop. Packa mindre pappersförpackningar i större, så tar det mindre plats både för dig och på återvinningsstationen. (Låt dock plast- och metallförpackningar ligga lösa i behållaren).

Det finns ett speciellt grovsoprum. Detta ligger längst ner i Olof Dalins väg 20.

För allas trevnad samt för att föreningen ska slippa onödiga kostnader är det mycket viktigt att vi alla hjälps åt med att hålla ordning i soprummen och lägger saker där de ska ligga.

Farligt avfall

Detta är avfall som är farligt för miljö och människa. Lämna det till miljöstationerna som finns på vissa bensinstationer. Vissa färghandlare tar emot sådana produkter som de säljer. OBS: Spola inte ner detta avfall i avloppet. Exempel på farligt avfall:

 • Färg-, lack- och limrester
 • Lösningsmedel, t.ex. thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit, aceton
 • Bilbatterier
 • Diverse oljor, t.ex. spill-, smörj- och motorolja
 • Fotokemikalier, t.ex. framkallare och fix
 • Rengöringsmedel, t.ex. silverputs, kalkborttagare, polish, blekmedel, golv- och ugnsrengöringsmedel och fläckborttagningsmedel
 • Bekämpningsmedel, t.ex. insektsspray, ogräsmedel och träskyddsmedel
 • Diverse kemikalier, t.ex. batterisyra, saltsyra, fosforsyra, ammoniak, lut och kalklösare
 • Kvicksilverhaltigt material, t.ex. äldre febertermometrar
 • Sprayburkar som inte är helt tomma

Mediciner

Överblivna läkemedel bör lämnas in till apoteket och inte kastas i toaletten eller i hushållssoporna. Kontakta närmaste Apotek för mer information.

Hushållssopor

Sortera alltid ut farligt avfall, el- och grovavfall. Knyt ihop soppåsen väl. Låt blöta sopor rinna av innan de läggs i påsen och förpacka noga sådant som kan skära och skada hämtpersonalen.
Batterier

Här kan du lämna alla slags batterier förutom knappcellsbatterier och uppladdningsbara batterier, de återlämnas till inköpsstället.

Tidningar

Tänk på att eventuella papperspåsar som du sparat tidningarna i inte ska läggas här utan i kärlet för papper.

OK: Dags- och veckotidningar, telefonkataloger, trycksaker/reklamblad, vanligt skrivpapper

EJ: Böcker, kartonger, kuvert (hushållsavfall)

Papper (kartonger av olika slag)

I kärlen för papper lämnar du förpackningar som till minst hälften består av papper. Rengör vid behov förpackningen och vik ihop den. Du kan även lägga mindre förpackningar i större så tar de mindre plats både för dig och återvinningsstationen.

OK: Flingpaket, tvättmedelsförpackningar, papperspåsar, omslagspapper, pastapaket, mjölk- och juiceförpackningar, sockerpåsar, hundmatsäckar, bärkassar i papper, blompapper, presentpapper, skokartonger, toarullar, wellådor till apparater, bokomslag

EJ: Tidningar, broschyrer, reklamblad, kontorspapper och andra pappersprodukter som inte är förpackningar, kuvert (hushållsavfall)

Glas (färgat och ofärgat)

Det finns olika kärl för färgat respektive ofärgat glas. De ska vara tomma och ursköljda. Ta bort kapsyler och lock av plast och metall och lägg dem i respektive insamlingskärl.

OK: Glasflaskor, glasburkar, vin- och spritflaskor

EJ: Porslin, keramik, glödlampor, speglar, dricksglas, plexiglas, kristallglas (alla dessa exempel är grovavfall), 33 & 50 cl dryckesflaskor med pant (lämnas i butik)

Metall

Förpackningarna ska vara rena, torra och tomma. Öppna gärna botten på konservburkarna om det går och platta till dem. Plastpåsar med aluminiumskikt, t.ex. en chips- eller kaffepåse, testar du genom att knyckla ihop förpackningen. Behåller den formen av en boll, består den mest av metall och sorteras som metallförpackning. Vecklar den ut sig, består den mest av plast och sorteras som plastförpackning. Tänk på att sära på värmeljusbehållaren och metallgrejen för veken. Båda sorteras som metall men behöver separeras på återvinningsstationen.

OK: Konservburkar, metallock, metallkapsyler, aluminiumfolie och -formar, tomma sprayburkar, tuber, dryckesburkar utan pant, penseltorra färgburkar, värmeljusbehållare, folie på matbehållare (t.ex. crème fraiche, leverpastej), skruvkorkar

EJ: Metallskrot (grovavfall), VVS-detaljer (grovavfall), elektronik och elartiklar (grovavfall), stekpannor (grovavfall), skruvar (grovavfall) och annat som inte är förpackningar (grovavfall), dryckesburkar med pant (lämnas i butik), burkar med färgrester (farligt avfall), lim (farligt avfall), lösningsmedel (farligt avfall), sprayburkar som inte är helt tomma (farligt avfall), metalliknande påsar som innehåller mer mjukplast eller papper (se knyckeltest tidigare i detta stycke).

Plast

Hårdplast vs. mjukplast:
Stockholm Stad återvann tidigare inte mjukplast. Sedan några år tillbaka är detta ändrat och all plast tas emot för återvinning. I våra soprum sitter det på några ställen skyltar som säger att endast hårdplast ska återvinnas. Den informationen kan alltså bortses ifrån och man kan med fördel lägga även mjuka plastförpackningar i dessa kärl.

OK: Ketchupflaskor, saftdunkar, plastkorkar, plastlock, plastburkar, plastdunkar, små hinkar (t.ex. för sylt), plastflaskor, bärkassar, plastpåsar, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i t.ex. müslipaket

EJ: snören, de delar av förpackningen som inte består av plast, plastleksaker (grovavfall), plastmöbler (grovavfall), tvättkorgar (grovavfall), produkter som inte är förpackningar (grovavfall), plastflaskor med pant (lämnas i butik), stora förpackningar som inte går ner i behållaren (grovavfall)

Grovsopor

Grovsopor är, per definition, allt överflödigt löst från hemmet som inte utgör hushållsavfall. Endast sådant som kommer från hem inom vårt bostadsområde får avlämnas i grovsoprummet. Följande begränsningar finns dock:

 • Byggnadsmaterial av olika slag inklusive, garderober, köksskåp och diskbänkar, liksom hushållsmaskiner som kyl, frys, spis, torktumlare, disk- och tvättmaskin utgör inte grovsopor och får inte lämnas i grovsoprummet.
 • Färg, inklusive färgburkar med färgrester, kemikalier, lösningsmedel med mera får inte heller lämnas i grovsoprummet.
 • Allt som har med bil och båt att göra (dunkar, däck, bilbatterier, säten med mera) omfattas inte heller av vårt avtal med entreprenören SITA och får därför inte lämnas i grovsoprummet.

Var och en måste själv ordna så att det som inte får lämnas i grovsoprummet i stället kommer till återvinningsstation, exempelvis till den i Östberga.

Grovsoporna skall sorteras enligt anvisningar i grovsoprummet. Kartonger skall plattas till/skäras isär och staplas sammanpressade i de särskilda häckarna för kartong. Ju mer vi kan minska volymen desto lägre blir våra kostnader! Här följer några förtydligande gällande avfallet.

Elavfall

Saker som drivits med sladd eller batteri, t.ex. diverse småapparater såsom klockor, leksaker, hushållsapparater och verktyg; ljuskällor såsom glödlampor, lågenergilampor, lysrör och armaturer; eltillbehör såsom sladdar och uttag; IT-, audio- och viedeoutrustning såsom TV, video, radio, stereo, datorer och kameror.

Icke brännbart grovavfall

Hit räknas saker som är av metall, porslin, kreamik, gips, spegelglas, verktyg, persienner, dricksglas, plexiglas, kristallglas och diverse blandmaterial såsom resårmadrasser.

Brännbart grovavfall

Hit räknas saker av trä (t.ex. möbler, pall och emballage), plast, gummi, frigolit och papper.