Förvaltning

Föreningen anlitar HSB Stockholm för den administrativa förvaltningen och Fastighetsägarna i Stockholm för huvuddelen av den tekniska förvaltningen.

Dessutom anlitas Kone för hissarna och Electrolux för tvättmaskinerna.

I HSB:s åtagande ingår bl.a. avgifts- och lägenhetsadministration samt ekonomisk administration.
Telefon till HSB är: tel 785 30 00