Styrelsens organisation

Organisation

Styrelsens mailadress:       Styrelsen

Anmäl ditt intresse för arbete i styrelsen genom att antingen ringa någon i valberedningen enligt listan nedan eller skicka ett mail:     Valberedningen

Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 2 (org nr 716405-7536)

Grannsamverkan

Styrelsen Lgh Namn Telefon Adress
Ordförande 612 Jaan Kubja Kristinebergs Strand 29
Kassör 601 Vita Andrews Kristinebergs Strand 29
Ledamot 615 Per-Ivar Sigelfeldt Kristinebergs Strand 29
Ledamot 561 Charlotte Assarson Kristinebergs Strand 27
Ledamot 635 Åke Sjöberg Kristinebergs Strand 29
Suppleant 423 Sven Ekman Kristinebergs Strand 3
Suppleant Magnus Johansson Kristinebergs Strand 27
Suppleant 632 Nils Wrethag Kristinebergs Strand 29
Valberedningen
Sammankallande  445 Gunilla Granberger Kristinebergs Strand 3
Ordinarie  422 Lena Lindman Kristinebergs Strand 3
Ordinarie  431 Annika Melin Kristinebergs Strand 3
Husvärdar
3:an 4xx Vakant 08-xxx xx xx Kristinebergs Strand 3
27:an 515 Magnus Johansson Kristinebergs Strand 27
29:an 6xx Gunnar Nyström 08-xxx xx xx Kristinebergs Strand 29
Webmaster
Webmaster 632 Nils Wrethag Kristinebergs Strand 29
Revisorer
Externrevisorer BoRevision AB 08-737 90 30