Styrelsens organisation

Organisation

Styrelsens mailadress:       Styrelsen

Anmäl ditt intresse för arbete i styrelsen genom att kontakta någon i valberedningen.

Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 2 (org. nr 716405-7536)

 

Styrelsen Lgh Namn Telefon Adress
Ordförande 612 Jaan Kubja Kristinebergs Strand 29
Kassör 601 Vita Andrews Kristinebergs Strand 29
Ledamot 615 Per-Ivar Sigelfeldt Kristinebergs Strand 29
Ledamot Magnus Hugemark Kristinebergs Strand
Ledamot 635 Åke Sjöberg Kristinebergs Strand 29
Suppleant 431 Annika Melin Kristinebergs Strand 3
Suppleant 632 Nils Wrethag Kristinebergs Strand 29
Valberedningen
Sammankallande  445 Gunilla Granberger Kristinebergs Strand 3
Ordinarie  422 Lena Lindman Kristinebergs Strand 3
Ordinarie 423 Sven Ekman Kristinebergs Strand 3
Ordinarie Anita Karlsson Kristinebergs Strand 3
Husvärdar
3:an Lena Lindman & Gunilla Granberger Kristinebergs Strand 3
27:an Peter Lillieborg Kristinebergs Strand 27
29:an Gunnar Nyström Kristinebergs Strand 29
Webmaster
Webmaster 632 Nils Wrethag Kristinebergs Strand 29
Revisorer
Externrevisorer BoRevision AB 08-737 90 30