Bra tips

Avstängningskran

Förvissa dig om att du vet (och även övriga i familjen) var avstängningskranen för vatten finns. Skulle ett läckage inträffa kan denna kunskap vara avgörande för att eliminera en renovering av golven.

Var observant på diskmaskiner och tvättmaskiner då dessa är potentiella läckageställen.

Städningen, egna torkmattor och annat privat i trapphusen

En förutsättning för att vår städentreprenör skall kunna göra sitt jobb bra är att vi inte har grejor i trapphusen. Exempelvis egna torkmattor utanför lägenhetsdörren är svåra för städaren att hantera då golven skall torkas. Mattorna är smutsiga att lyfta undan och det finns ingenstans att lägga dem.

Den som av någon anledning vill torka sina fötter först vid den egna dörren får göra detta inne i sin lägenhet inte på våningsplanet. Ändå bättre är naturligtvis att torka fötterna på torkmattorna i porten!

Bord och andra möbler i trapphusen försvårar också städningen. I en särskild dom har dessutom slagits fast att föremål inklusive barnvagnar av brandsäkerhetsskäl inte får förvaras i portuppgångar och på trapplanen. Vi är tacksamma om alla respekterar dessa bestämmelser.

Ett tips är att under vintern spola av barnvagnshjulen innan vagnen tas in i trapphuset. Vattenslang finns i soprummen. På så vis medverkar du till att trapphusen och hissarna hålls fräschare till glädje för oss alla.

Ventilation utsug i badrum/klädkammare
Följande information finns från tillverkarna av respektive ventilationskonstruktion:
BYBA_Instruktion.pdf
KGEB_Instruktion.pdf

Ventilation friskluftsintag vid fönster/element
OBServera att de små slitsar som finns på ovansidan av friskluftsintagen bör hållas stängda vintertid för att friskluften skall förvärmas innan den kommer ut i lägenheterna. Denna förvärmning minskar kostnaden för uppvärmning samtidigt som lägenheten för ett bättre klimat med jämnare värme.