Bra tips

Läckage och avstängningskran
Ta för vana att kontrollera under diskbänken med jämna mellanrum. Förvissa dig om att du vet var avstängningskranen för vatten finns.

Diskmaskin och tvättmaskin är potentiella läckageställen.

Ventilation – utsug i badrum/klädkammare
Följande information finns från tillverkarna av respektive ventilationskonstruktion:
BYBA_Instruktion.pdf
KGEB_Instruktion.pdf

Ventilation – friskluftsintag vid fönster/element
Observera att de små slitsar som finns på ovansidan av friskluftsintagen bör hållas stängda vintertid för att friskluften ska förvärmas innan den kommer ut i lägenheten. Förvärmningen minskar energikostnaden.

Olja gängor till balkong och fönster
Kärvar balkongdörr eller fönster, prova att olja gängorna. Det finns olja i fixarlådorna i sickarboden.