Lokaler

Snickarbod

Snickarbod är till för den som vill utföra reparationer, ommålning av möbler, valla skidor eller annat som kräver oöm miljö. Utrymmet finns i Kristinebergs Strand 29. Bastunyckeln passar även till snickarboden. Nyckel till bastun kan du få mot en deposition. Kontakta Gunnar Nyström, Kristinebergs Strand 29, tfn 737 09 07.

Tvättstuga

Tvättstuga med moderna tvättmaskiner, torktumlare, kallmangel och torkskåp finns i bottenvåningen i varje hus.
Tvättider bokas med bokningslås på tavla i tvättstugan.
Efter avslutad tvättning skall golv, bänkar och torkskåp städas ur och bokningslåset parkeras.

Cykelrum

Varje hus har ett cykelrum med ingång från gatsidan till vänster om entrédörren.

Dels kan cyklar hängas upp i krokar i taket och dels ställas på golvet.

För att hålla ordning krävs att cykeln är märkt med lägenhetsnummer. I samband med städdagen sorteras cyklar utan märkning bort.

Det finns också ett utrymme med ingång från långsidan på huset, bredvid soprummet, där dörren är märkt med Kompostrum som kan användas för förvaring av cyklar. Det är dock begränsat till storlek.

I 29:an finns i entréplanet en lokal som används för långtidsförvaring av cyklar hängande i taket. Genom detta arrangemang avlastas de övriga cykelutrymmena så att det blir enklare för medlemmar som cyklar en stor del av året att komma åt sin cykel.

Soprum

Varje hus har eget soprum som nås från gatuplanet. Där inne finns behållare för källsortering. Det är viktigt att alla hjälps åt att hålla ordning så att trivseln består i föreningen.
Kartonger och förpackningar skall öppnas och plattas till t.ex. för att ta så lite volym som möjligt. Var noga att läsa på anslag vilken behållare som är avsedd för olika typer av avfall.

Hämtningsschema

Observera att det finns ett grovsoprum för grövre avfall.
Detta är beläget i grannföreningen MS1 vid garaget (baksidan 35:an).
Även här är av yttersta vikt att minimera sopvolymen. I slutänden kommer kostnaden på din månadsavgift.

Läs mer

Bastu

· Vår bastu finns i 27:an, ingång från den södra sidan

· Bokningstavla finns i källarplanet i 27:an.

· Nyckel till bastun kan du få mot en deposition. Kontakta Gunnar Nyström (lgh 641) Kristinebergs Strand 29.

I bastun finns även en motionscykel.

Trivsel

· Tänk på att du lämnar bastun i samma skick som du själv vill ha det när du badar bastu

· Ta med dig eventuella tomburkar, shampo-flaskor eller liknande när du lämnar bastun

· Glöm inte att diska de glas eller muggar som du använt

· Tänk på att du stänger dörren ordentligt när du går, den kan vara lite trög

· Parkera ditt bokningslås omedelbart efter avslutad bastu.

Manual för inställning av bastuaggregatet

Dambastu

Första tisdagen i varje månad (kl. 1900) är det allmän dambastu.

Historik

Bastukonsten är en mycket gammal tradition. Redan de gamla grekerna badade bastu i de lyxigt inredda antika badhusen. Den bastutradition vi har här i norra Skandinavien är dock en något avlägsen och lite mer oborstad släkting till antikens förfinade societets-badande. Här bastar vi varmt och länge och utan betjänter som serverar oss vindruvor och vin i kristallbägare. Vinet är utbytt mot maltdryck eller annat kallt och de stora marmorbyggnaderna har ersatts av mindre
och gemytligare rum med träväggar.