Aktiviteter

Samfällighet

Föreningens fastighet (Kräftan 7) ingår i Kräftans samfällighetshetsförening tillsammans med bostadsrättsföreningarna Mälarstrand 1-3 och Kräftan 1620.

Samfälligheten förvaltar markytor, kör-, gång- och cykelvägar, ledningar och anordningar för spill- och dagvatten samt grovsoprum inom fastigheten Kräftan 1620.

Mälarstrands Båtklubb

Båtklubben som är ett pittoreskt inslag i vårt direkta närområde är helt självständig i förhållandet till de fyra bostadsrättsföreningarna inom området. I båtklubbens stadgar står det dock att medlemmarna skall i första hand komma ifrån föreningarna Brf Mälarstrand 1, 2, 3 och Brf Kräftan 1620.

Om du är intresserad av en båtplats så kontakta någon i styrelsen:

Mälarstrands båtklubb.

Trädgård

Områdena runt och mellan föreningarna Mälarstrand 1, 2, 3 och Kräftan 1620 är tomtmark som tillhör de olika föreningarna. Av praktiska skäl skall området i mitten skötas gemensamt med hjälp av en samfällighet.

Två vägar eller stigar i området skall skötas av stadsdelsförvaltningen och det är dels stigen från ”badbryggan” som går genom hela området förbi tennisbanor och fotbollsplan och dels vägen från Olof Dahlins väg via trapporna ner till Kristinebergs Strand. Skötseln av dessa vägar gäller både sommar och vinter.

Vi skall därmed själva stå för skötseln då det gäller gräs och planteringar i husens direkta närhet samt området mellan 31:an och 33:an. För detta ändamål har vi i förrådshuset, ”järnvägsvagnen” trädgårdsredskap. Nyckel finns hos Birgitta Dahlberg Kristinebergs Strand 27 lgh 501 tfn 737 09 07.

Projektdagen

Årligen anordnar vi två projektdagar (höst och vår) då vi fräschar upp våra gemensamma utrymmen och därefter äter och dricker något gott tillsammans.

Datum och information kommer i god tid i ett informationsblad.

Detta är ett bra tillfälle att lära känna grannarna i föreningen.

Grannsamverkan

Föreningen deltar i grannsamverkan mot brott inte för att vi är särskilt utsatta utan för att öka tryggheten i boendet. En kontaktman finns i varje hus som informerar de boende.

Följande minimikrav finns för att deltaga i grannsamverkan:

Dokumentation – Märkning och registrering av ägodelar

Kontakt – Kontakt mellan grannar, kontaktman och huvudkontaktman.

Värdeförvaring – Förvaring av värdesaker

Vaksamhet – Håll uppsikt över området och varandras ägodelar.

Dokumentation

Föra inventarieförteckning och fotografera eller videofilma hemmet, samt stöldmärka stöldbegärlig egendom.

Kontakt

Meddela en granne när du reser bort längre tid än en vecka. Vi kan hjälpa varandra med att t.ex. ta bort tidningen eller tömma brevlådan.

Värdeförvaring

Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt helst i kassaskåp. Kassaskåp ska vara godkända för det ändamål de ska användas till. Kontakta alltid en fackhandlare för att köpa ett kassaskåp.

Vaksamhet

Vara allmänt vaksam och kontakta polisen och grannsamverkan om du ser något som misstänkt, brottsligt eller ”fel”.

Ser du ett pågående brott – ring 112, ser du något misstänkt t.ex. en misstänkt inbrottstjuv lämna platsen, notera åt vilket håll han försvinner, hur han ser ut, hur bilen han åker i ser ut, ev. registreringsnummer – ring polisens ledningscentral 08 – 401 19 00.

Flaggning

Det går att låna föreningens flagga om man vill flagga på privata högtidsdagar – kontakta då husvärden eller någon i styrelsen.