Brandvarnare

Den brandvarnare föreningen valt att installera, ICAS IIR-SLi, är av lågaktiv joniserande typ (endast 3,5 kBq = 10% av det normala 35-40 kBq) vilket gör den mer miljövänlig än andra brandvarnare. Dessutom minskas betydligt problemen med avfallshanteringen då både den aktiva strålkällan såväl som batteritypen är betydligt miljövänligare än dagens typer.

För att säkerställa fullgod funktion under enhetens hela livslängd är batterierna (3 st 3V litiumbatterier) fast monterade och har en livslängd av 8 – 10 år. Då detektorn, liksom batterierna, åldras skall brandvarnaren när batterierna är uttömda kasseras och ny enhet monteras. Utbytet av brandvarnarna har lagts in i föreningens periodiska underhållsplan.

Brandvarnaren har inbyggd testfunktion som testar rökvarnarfunktionen (de flesta andra testar bara batteriet) såväl som batteriet. Garantitiden är 5 år.

Yttermått: 76 (B)*103 (L)*38 (H) mm.