Infoblad 2017-07

-Städdagen
-Soprummen
-Manglarna i tvättstugorna
-Oförändrade avgifter för 2018
-Rökluckorna

Det finns som vanligt under

Informationsblad 2017-07

Infoblad 2017-06

-Bastun

-Ny ränta

-Städdag

-Hemsidan

-Tvättrummen

 

Det finns som vanligt under

Informationsblad 2017-06

 

Infoblad 2017-05

-Städdag 22 oktober

-Underhåll under hösten

-Skador

 

Det finns som vanligt under

Informationsblad 2017-05

Infoblad 2017-04

-Städdagen

-Ny styrelsesuppleant

-Försäkringsbolag och skadedjur

-Sunfleet bil – erbjudande

-Gästlägenheten

-Maskinpark

-Trädgårdsskötseln

-Hornsbergs strand

-Klotter vid 3:an

Det finns som vanligt under

Informationsblad 2017-04

Infoblad 2017-03

-Årsstämma 2017

-Sunfleet bil

-Vårstädning

Det finns som vanligt under

Informationsblad 2017-03