Informationsblad #1

Nytt år med omvälvande skeenden i vår omvärld, men även en del intressanta utmaningar för vår förening. Läs mer i årets första informationsblad här.

Där redovisar styrelsen bl a om status för vår uppgradering av låssystem, nu med återinförd porttelefoni (för de som rapporterat in sina telefonnummer).
MSB m fl har även uppmanat till ökad kännedom om brandskyddsregler som gäller alla boende, separat information har delats ut i brevlådorna, men finns även här på vår hemsida under fliken ’Övrig info – Brandvarnare’.
Vi eftersöker även hugade ”hantverkare” för att bidraga till en upprustning av gästrummet.