Informationsblad 2010-11 upplagt

Nu finns det senaste informationsbladet med följande rubriker:
– Bredbandsinstallationen
– Fönster
– Stammar och spolning
– Extra amortering
– Informationsmöte nya medlemmar

Det finns som vanligt under informationsblad:
Informationsblad 2010-11