Informationsblad 2011-01 upplagt

Nu finns det senaste informationsbladet med följande rubriker:
– BRF Föreningsstämma 2011 och motioner
– Bredbandsinstallationen
– Ny ränta
– Flaggvakt
– TV400
– Bilfritt på städdagar
– Julgranar – Policy i grovsoprummet
– Grovsoprummet – kartonger mm
– Fönster, Balkongdörrar och Ventiler

Det finns som vanligt under informationsblad:
Informationsblad 2011-01