Valberedningen söker nya krafter till styrelsen !

Valberedningen vore synnerligen intresserad av att få komma i kontakt med de personer som önskar, kan och vill vara med i styrelsearbetet. Antingen kan ni fylla i den blankett som ni fått i brevlådan och lämna den till någon i Valberedningen:
– Pia Andersson (lgh 461, 3an)
– Marie-Louise Reinius (lgh 503, 27an)
– Krister Brusdal (lgh 621, 29an)
eller skicka email direkt till oss: Valberedningen