Nycklar och lås

Nyckelansvariga

Lotta Engdahl
Kristinebergs Strand 27
Tel.: 070-959 80 80

Liss Appelgren (endast grovsoprum)
Kristinebergs Strand 3
Tel.: 072-351 20 62

Hampus Sjöblom
Kristinebergs Strand 29
Tel.: 073-971 96 97

Beställning av nycklar

Nycklar beställs hos Begelås AB, Västmannagatan 31 av nyckelansvarig. Skicka ett mail till nycklar@malarstrand2.se med ditt önskemål, så upprättas beställning/rekvisition. Viktigt att ange vem som kommer (fysiskt) till butiken och betalar för det beställda. Vederbörande måste kunna legitimera sig.

Kärvande lås

Om dörrlåset kärvar, prova i första hand med att använda låsspray. Ett lås bör underhållas en gång per år.

Utelåsning

Föreningen har inga extra nycklar till din lägenhet.

Borttappad nyckelbricka (föreningens låssystem)

Meddela nyckelansvarig med epost nycklar@malarstrand2.se om din låsbricka förkommit, så att den kan avregistreras och en ny beställas kopplad till ditt lägenhetsnummer (uppges i mailet). Din kostnad: 350 kr. Eftersom du fått flera brickor behöver du ange vilka du har kvar (det finns ett tiosiffrigt nummer på brickan).

Borttappad nyckelbricka till grovsoprummet

Meddela nycklar@malarstrand2.se om din låsbricka till grovsoprummet förkommit, så att den kan avregistreras och en ny beställas kopplad till ditt lägenhetsnummer. Uppge gärna lägenhetsnumret (tresiffrigt) i anmälan. Din kostnad: 300 kr.