Nycklar och lås

Nyckelansvarig

Gunnar Nyström (lgh 641)
Kristinebergs Strand 29
Tel. 0762-11 69 17

Kärvande lås

Om dörrlåset kärvar, prova i första hand med att använda låsspray. Ett lås bör underhållas en gång per år.

Utelåsning

Föreningen har inga extra nycklar till din lägenhet.

Borttappad nyckelbricka till grovsoprummet

Meddela Styrelsen om din låsbricka till grovsoprummet förkommit, så att den kan avregistreras och en ny beställas kopplad till ditt lägenhetsnummer. Din kostnad: 300 kr.