Samfällighet, båtklubb, grannsamverkan m.m.

Samfällighet

Föreningens fastighet (Kräftan 7) ingår i Kräftans samfällighetshetsförening tillsammans med bostadsrättsföreningarna Mälarstrand 1-3 och Kräftan 1620.

Samfälligheten förvaltar markytor, kör-, gång- och cykelvägar, ledningar och anordningar för spill- och dagvatten samt grovsoprum inom fastigheten Kräftan 1620.

Mälarstrands Båtklubb

Båtklubben är självständig i förhållandet till de fyra bostadsrättsföreningarna inom området. I båtklubbens stadgar står det dock att medlemmarna i första hand ska komma från föreningarna Brf Mälarstrand 1, 2, 3 och Brf Kräftan 1620.

Om du är intresserad av en båtplats så kontakta någon i styrelsen: Mälarstrands båtklubb.

Trädgård

Områdena runt och mellan föreningarna Mälarstrand 1, 2, 3 och Kräftan 1620 är tomtmark som tillhör de olika föreningarna. Av praktiska skäl ska området i mitten skötas gemensamt med hjälp av en samfällighet.

Två gångvägar i området sköts av stadsdelsförvaltningen. Det är dels gångvägen mellan husen som går förbi tennisbana och fotbollsplan och dels gångvägen från Olof Dahlins väg via trapporna ner till Kristinebergs Strand. Skötseln av dessa vägar gäller året runt.

Vi ansvarar för skötseln av gräs och planteringar i husens direkta närhet. Vi har trädgårdsredskap i förrådshuset ”tågvagnen”. Nyckel finns hos styrelsen.

Projektdag

Vi anordnar årligen två projektdagar (höst och vår) då vi fräschar upp våra gemensamma utrymmen. Vi brukar avsluta med en lättare måltid.

Grannsamverkan

Föreningen deltar i grannsamverkan mot brott, inte för att vi är särskilt utsatta utan för att öka tryggheten i boendet. En kontaktperson finns i varje hus som informerar de boende.

Följande minimikrav finns för att deltaga i grannsamverkan:

  • Dokumentation – Märkning och registrering av ägodelar
  • Kontakt – Kontakt mellan grannar, kontaktman och huvudkontaktman.
  • Värdeförvaring – Förvaring av värdesaker
  • Vaksamhet – Håll uppsikt över området och varandras ägodelar.

Grannsamverkan Hornsberg

Det finns en grupp i Hornsberg & Kristineberg som driver vissa frågor rörande trivsel, ordningsregler, kontakter med stadsdelsförvaltning och kommun. Information om pågående aktiviteter finns i nedanstående informationsblad.
Tips för hur du kontaktar rätt instans vid ”felanmälan”.

Flaggning

Det går att låna föreningens flagga om man vill flagga på privata högtidsdagar – kontakta då någon i styrelsen.