Brandvarnare

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att ha en eller flera fungerande brandvarnare installerade. Läs mer om krav på brandvarnare på Boverkets hemsida

Brandinformation

Samlad information om ansvar, tips och föreningens uppmaning till samtliga medlemmar.