Lokaler och gemensamma utrymmen

Trapphuset – städning, egna torkmattor och annat privat i trapphusen

En förutsättning för att städentreprenören ska kunna göra sitt jobb är att vi inte har privata tillhörigheter i trapphusen. Våningsplanen ska vara fria från dörrmattor, barnvagar och dylikt. Tänk på brandrisken!

Snickarbod

Snickarbod finns i källarplanet Kristinebergs Strand 29. Här kan du utföra enklare reparationer, ommålning av möbler, valla skidor eller annat som kräver oöm miljö. Bastunyckeln passar till snickarboden. Nyckel till bastun kan du få mot en deposition. Kontakta nyckelansvarig.

Tvättstuga

 • Tvättstuga med moderna tvättmaskiner, torktumlare, kallmangel och torkskåp finns i bottenvåningen i varje hus.
 • Tvättider bokas med bokningslås på tavla i tvättstugan.
 • Efter avslutad tvättning ska golv, bänkar och torkskåp städas ur och bokningslåset parkeras.

Cykelrum

 • Varje hus har ett cykelrum med ingång från gatsidan till vänster om entrédörren. Dessutom kan man ställa cykel i ’Kompostrummet’.
 • Cykeln ska vara märkt med lägenhetsnummer. I samband med städdagen sorteras cyklar utan märkning bort.
 • I 29:ans entréplan finns en lokal för långtidsförvaring av cyklar.

Soprum

 • Varje hus har eget soprum. Sopkärlen är skyltade för källsortering.
 • Kartonger och förpackningar ska plattas till för att ta så lite utrymme som möjligt.

Hämtningsschema

Grovsoprum

Det finns ett grovsoprum för grövre avfall i grannföreningens MS1s hus vid garaget.
Läs mer

Bastu

 • Bastun finns i 27:an, ingång från gaveln.
 • Bokningstavla finns i källarplanet i 27:an.
 • Nyckel till bastun kan du få mot en deposition. Kontakta nyckelansvarig.

Trivsel

 • Lämna bastun i samma skick som du själv vill ha det – snyggt och prydligt.
 • Ta med ditt skräp som tomburkar, shampoflaskor e dyl.
 • Kom ihåg att diska upp efter dig.
 • Kontrollera att dörren är ordentligt stängd när du lämnar bastun.

Manual för inställning av bastuaggregatet

Dambastu

Första tisdagen i varje månad från kl. 19 är det allmän dambastu.