Informationsblad 4, 2020

 • Uppskjuten årsstämma
 • Uppskjuten städdag

Informationsblad 3, 2020

 • Årsstämma
 • Extrastämma gällande solceller, uppskjuten
 • Radonmätning

Informationsblad 2, 2020

 • Årsstämma
 • Parkering
 • Solceller

Hjälp av grannar med anledningen av Coronaviruset

Med anledning av Corona situationen behöver vi alla grannar hjälpa varandra och visa solidaritet.

Är du äldre, tillhör riskgruppen, är du ensamboende? Behöver du hjälp eller vill du hjälpa någon?

Det kan vara att:

 • handla matvaror, hämta på apotek, annat
 • ett telefonsamtal någon att prata med?

Vill du hjälpa till eller behöver du hjälp, anmäl dig till

husvard@malarstrand2.se

styrelsen@malarstrand2.se

Vi förmedlar kontakter.

Vänligen

Husvärdar och Styrelse för Brf M2

Informationsblad_1 2020

 • Solceller
 • Stämman 2020
 • Valberedningen
 • Tillstånd ombyggnad/renovering
 • Öppet hus med Mark- och miljögruppen