Felanmälan

Felanmälan görs i första hand till vår fastighetsförvaltare, Cemi AB. De nås på telefon vardagar 07.00 – 16.00, 077-440 09 90. Du kan även skicka ett mail på felanmalan@cemi.se alternativt använda formuläret på www.cemi.se/felanmalan

Akuta tekniska fel

Läckage, sönderbrutna lås mm.

Vid akuta tekniska fel kontaktas jouren på 08-18 70 00. Såsom akuta fel räknas sådant som inte kan vänta till närmaste vardag, vid missbruk kan beställaren komma att debiteras.

Cemis tjänster kan även utnyttjas för tekniska fel i den egna bostaden. Begär en kostnadsuppskattning innan definitiv beställning görs. Den enskilde medlemmen får normalt själv stå för kostnaderna att åtgärda fel i bostaden.

Beställning görs på: tel. 077-440 09 90.

Stopp i avlopp

Solna Högtrycksspolning AB

Vardagar / Journummer: 08–82 19 07

Vid misstanke om stopp i avlopp ska ärendet hanteras på följande sätt:

  1. Lägenhetsinnehavaren rensar själv vattenlås och brunnar.
  2. Kvarstår problemet kontaktas Solna Högtrycksspolning samt skickas ett e-brev till avlopp@malarstrand2.se.
  3. Visar det sig att stoppet ligger inom lägenhetsinnehavarens avlopp eller stam (och inte i föreningens stam) så får medlemmen själv stå för spolningen.

Vanligtvis har stoppen suttit i köksavloppet och den troligaste orsaken är fett. Tänk därför på att inte spola ner fett och matrester i avloppet.

Hissfel

Cemi AB

Vardagar 07.00 – 16.00: 077-440 09 90
Journummer: 08–18 70 00

Sätt upp ett meddelande om att felet anmälts, och av vem.

TV och bredband

Ownit

Kundtjänst och support: tel. 08-525 073 00

Tele 2 (fd COM HEM)

Kabel-tv och internet via kabel-tv, tel. 90 222.

Mer info: https://www.tele2.se/kundservice/tv-och-play

Ohyra och skadedjur

Anticimex

Telefon: 08-517 634 00

Om du fått in ohyra eller skadedjur i din lägenhet, kontakta Anticimex för hembesök.

Garage och garagedörrar

Vid problem med garaget och dörrar till garaget hänvisar styrelsen till Brf Kräftan 1620, som är ägare av fastigheten där garageplatserna finns.

Grovsoprummet

Vid problem med grovsoprummet och dörren till grovsoprummett hänvisar styrelsen till Brf Kräftan 1620, som är ägare av fastigheten där garageplatserna finns.