Styrelsens organisation

Organisation

Styrelsens mailadress:       Styrelsen

Anmäl ditt intresse för arbete i styrelsen genom att kontakta någon i valberedningen.

Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 2 (org. nr 716405-7536)

Styrelsen Lgh Namn Adress
Ordförande 555 Lotta Engdahl Kristinebergs Strand 27
Kassör 601 Vita Andrews Kristinebergs Strand 29
Ledamot 445 Liss Appelgren Kristinebergs Strand 3
Ledamot 545 Peter Lillieborg Kristinebergs Strand 27
Ledamot 511 Fredrik Gustafsson Kristinebergs Strand 27
Suppleant 655 Christer Ericsson Kristinebergs Strand 29
Suppleant 445 P-G Rösblad Kristinebergs Strand 3
Suppleant Vakant
Suppleant 652 Hampus Sjöblom Kristinebergs Strand 29
Valberedningen
Sammankallande 515 Marie Ericsson Kristinebergs Strand 27
Ordinarie 401 Christina Lehnert Kristinebergs Strand 3
Ordinarie 641 Gunnar Nyström Kristinebergs Strand 29
Husvärdar
Funktionen husvärd har upphört
Webmaster 545 Peter Lillieborg Kristinebergs Strand 27
Revisorer
Externrevisorer BoRevision AB 08-737 90 30