Årets första infoblad

Nytt år med omvälvande skeenden i vår omvärld, men även en del intressanta utmaningar för vår förening. Läs mer i årets första informationsblad här.

Där redovisar styrelsen bl a om status för vår uppgradering av låssystem, nu med återinförd porttelefoni (för de som rapporterat in sina telefonnummer).
MSB m fl har även uppmanat till ökad kännedom om brandskyddsregler som gäller alla boende, separat information har delats ut i brevlådorna, men finns även här på vår hemsida under fliken ’Övrig info – Brandvarnare’.
Vi eftersöker även hugade ”hantverkare” för att bidraga till en upprustning av gästrummet.

Avgiftshöjning samt skalskydd

I detta separata informationsblad redovisar styrelsen bakgrunden till den kommande avgiftshöjningen.

Dessutom ges en instruktion till hur man själv luftar lägenhetens element, något som kan behövas för att säkerställa optimal uppvärmning av bostaden. Extra viktigt i dessa tider då samhället gemensamt skall minska energianvändningen.

Läs vidare här.

Nytt infoblad

Ny styrelse på plats efter det fördröjda årsmötet. Som en spegling av omvärlden höjer vi nu avgifterna, läs mer om detta i det separata utskick som distribuerats i alla medlemmars brevlådor, men som även finns här.

I dagarna påbörjas den länge planerade uppgraderingen av föreningens låssystem, då vi även får tillbaka porttelefoni. I bladet informeras även om värmesystemet i fastighetrna, vad man bör tänka på vid ev. renovering mm. Läs mer här.

Viktigt, avbrott i fjärrvärmen

Viktig information avseende planerat arbete på fjärrvärmenätet i: 

Kristineberg, Kristinebergs Slottsv. Nordenflychtsv. Bondesonsg. Hjalmar Söderbergs v. Olof Dalins v. Onkel Adams v. Ola Hanssonsg. Levertinsg. Lidnersg. Kristinebergs strand.

Fjärrvärmen kommer att vara avstängt under perioden:

Från 2022-09-28 19:00
Till  2022-09-28 06:00

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott