Nytt infoblad

Infobladet innehåller bland annat nyheter om sommargågatan och årets föreningsstämma. Klicka här för att läsa.

Ny ekonomisk förvaltning

Styrelsen vill påminna om att föreningen har bytt ekonomisk förvaltning från HSB till SBC. Det innebär att föreningens avgiftsavier numera skickas från SBC.

Tänk på att eventuella gamla autogiron därmed inte längre fungerar.

SBCs kundportal.

Resultat omröstning solceller

Styrelsen vill tacka alla som deltog i extrastämman genom att rösta. 66 röster kom in och resultatet blev:

Ska vi installera solceller?

57 – Ja
6 – Nej
0 – Avstår
3 – Frågan skall anstå till en fortsatt föreningsstämma

Således har vi en klar majoritet för installation av solceller.

Styrelsen återkommer med mer information efter helgerna.

Informationslista via e-post

Om du vill få nyheter från styrelsen via e-post kan du anmäla dig här.

Listan kommer endast används vid händelser och nyheter av brådskande natur.

Infoblad 10, 2020

I det senaste infobladet finns information om var man ska slänga sin gran efter julen, vilka datum som är viktiga att hålla koll på rörande omröstningen om solceller. Läs i sin helhet här.