Bra tips

Olja till balkong och fönster. Byta fönsterhake.
Kärvar balkongdörr eller fönster, prova att olja med silikonolja. Det finns instruktion och olja på sprayburk i fixarlådorna i tvättstugan.  Om man låter låsen kärva så man tar i med våld finns det risk att låsen går sönder. Se följande två dokument för mer information.

Byta fönsterhake och balkong

Olja fönster och Balkongdörr

Läckage och avstängningskran
Ta för vana att kontrollera under diskbänken med jämna mellanrum. Förvissa dig om att du vet var avstängningskranen för vatten finns.

Diskmaskin och tvättmaskin är potentiella läckageställen.

Ventilation – utsug i badrum/klädkammare
Följande information finns från tillverkarna av respektive ventilationskonstruktion:
BYBA_Instruktion.pdf
KGEB_Instruktion.pdf

Radiator / element – luftning
En enkel kontroll av elementets funktion är att tillse att ingen luft finns i systemet. Följ denna instruktion för att avlufta elementet.

Ventilation – friskluftsintag vid fönster/element
Observera att de små slitsar som finns på ovansidan av friskluftsintagen bör hållas stängda vintertid för att friskluften ska förvärmas innan den kommer ut i lägenheten. Förvärmningen minskar energikostnaden. Det är av stor vikt att du rengör de filter som sitter i kassetten bakom elementet. Elementet fälls fram, filtret lyfts ut och rengörs lämpligast med dammsugare. Glöm inte att även rengöra inuti kassetten.
Tilluftsradiatorer FT & FT2