Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs styrelsens medgivande. Medgivande kan lämnas vid t.ex. arbete på annan ort under en begränsad tid.

Varje enskild ärende prövas separat. Tillstånd för andrahandsuthyrning lämnas normalt med max ett år i taget. Därefter måste ny ansökan göras till styrelsen. Om lägenheten hyrs ut i andra hand utan tillstånd från styrelsen kan bostadsrättsinnehavaren riskera att bli utesluten ur föreningen. När en lägenhet är uthyrd i andra hand är det fortfarande bostadsrättsinnehavaren som har ansvaret för lägenhetens skötsel och underhåll och för de andra förpliktelser som åligger henne/honom såsom medlem i föreningen.

Fyll i denna blankett och skicka till styrelsen@malarstrand2.se