Rapport från årets radonmätning

I enighet med miljöbalken och Boverkets regler har en ny radonmätning genomförts under våren.

Nu har rapporten kommit och vår fastighet är godkänd med bred marginal. Hela mätrapporten finns här: mätrapport radon 2020.