Informationsblad #2

Status på låsuppgraderingen. Glöm inte att hämta dina nya nyckelbrickor, framöver övervägs att helt slopa portkod. Om du vill kunna släppa in besökare måste du uppge ett telefonnummer för att aktivera porttelefonen.

Läs mer om hjärtstartaren, gemensamma utrymmen, laddboxar i garaget och återvinning i bladet.

Informationsblad #1

Nytt år med omvälvande skeenden i vår omvärld, men även en del intressanta utmaningar för vår förening. Läs mer i årets första informationsblad här.

Där redovisar styrelsen bl a om status för vår uppgradering av låssystem, nu med återinförd porttelefoni (för de som rapporterat in sina telefonnummer).
MSB m fl har även uppmanat till ökad kännedom om brandskyddsregler som gäller alla boende, separat information har delats ut i brevlådorna, men finns även här på vår hemsida under fliken ’Övrig info – Brandvarnare’.
Vi eftersöker även hugade ”hantverkare” för att bidraga till en upprustning av gästrummet.

Avgiftshöjning samt skalskydd

I detta separata informationsblad redovisar styrelsen bakgrunden till den kommande avgiftshöjningen.

Dessutom ges en instruktion till hur man själv luftar lägenhetens element, något som kan behövas för att säkerställa optimal uppvärmning av bostaden. Extra viktigt i dessa tider då samhället gemensamt skall minska energianvändningen.

Läs vidare här.

Nytt infoblad

Ny styrelse på plats efter det fördröjda årsmötet. Som en spegling av omvärlden höjer vi nu avgifterna, läs mer om detta i det separata utskick som distribuerats i alla medlemmars brevlådor, men som även finns här.

I dagarna påbörjas den länge planerade uppgraderingen av föreningens låssystem, då vi även får tillbaka porttelefoni. I bladet informeras även om värmesystemet i fastighetrna, vad man bör tänka på vid ev. renovering mm. Läs mer här.