Informationsblad 6, 2020

Informationsblad_6 2020

 • Stämman, 2020.

Informationsblad 5, 2020

Informationsblad_5 2020

 • Stämman 2020
 • Radonmätning
 • Extra rengöringsmaterial i tvättstugorna

Informationsblad 4, 2020

 • Uppskjuten årsstämma
 • Uppskjuten städdag

 

Informationsblad_4 2020

Informationsblad 3, 2020

 • Årsstämma
 • Extrastämma gällande solceller, uppskjuten
 • Radonmätning

 

Informationsblad_3 2020

Informationsblad 2, 2020

 • Årsstämma
 • Parkering
 • Solceller

Infoblad_2 2020