Renovering av hissar

Under de kommande tre + tre veckorna kommer våra hissar att renoveras. Skälet är fämst att säkra funktionalitet och säkerhet, men även att reservdelar nu börjar ta slut.

3an och 27an är först ut, med start ca 28-aug till ca 15-sep. Därefter 29an med start ca 18- sep till ca 6-okt. Under de tre veckor arbete och besiktning pågår är hissarna ej tillgängliga.

Informationsblad #4

Påminnelse om att portkoden inaktiveras den 1-maj. Använd porttelefon, nyckel och nyckelbricka.

Vi har startat upp vår nya fastighetsförvaltare, Cemi AB. Alla medlemmar har fått information i brevlådan, du finner det även här.

Styrelsen jobbar med ett nytt bokningssystem för bastun, mer info följer.

Snart startas sommargågatorna i vårt område; noterar du störningar etc. kan du tipsa polisen på https://polisen.se/om-polisen/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/

Varje brf skall arbeta aktivt med brandskyddsarbete, vilket även sker i vår förening. Förvara aldrig brandfarligt materiel i trapphus eller andra allmänna utrymmen.

Läs hela bladet här.

Informationsblad #3

Vi har bytt städfirma, de nya tar över från den 1 april. Uppfräschning av gästrummet fortskrider, från den 1 april blir avgiften 300kr/dygn.
Fr o m den 1 maj inaktiveras portkoden i våra entrédörrar. Säkerställ att du använder din nyckelbricka, släpp in besökare via porttelefonen (öppna med 5 på nummer displayen). Du kan alltid öppna med nyckeln.
Den 7 maj återinför vi våra städdagar, välkommen.
Läs mer i bladet här.