Renovering av hissar – uppdatering

Denna aktivitet har flyttats fram en vecka. Det innebär start för 3an och 27an ca den 4-sep till ca 22-sep. Och start 29an ca den 25-sep till ca 13-okt.

Styrelsen är helt införstådd med de olägenheter en avstängd hiss kan innebära, men väljer ändå detta framför ett oplanerat stillestånd i kanhända månader, när någon hiss går sönder.

Renovering av hissar

Under de kommande tre + tre veckorna kommer våra hissar att renoveras. Skälet är fämst att säkra funktionalitet och säkerhet, men även att reservdelar nu börjar ta slut.

3an och 27an är först ut, med start ca 28-aug till ca 15-sep. Därefter 29an med start ca 18- sep till ca 6-okt. Under de tre veckor arbete och besiktning pågår är hissarna ej tillgängliga.

Informationsblad #4

Påminnelse om att portkoden inaktiveras den 1-maj. Använd porttelefon, nyckel och nyckelbricka.

Vi har startat upp vår nya fastighetsförvaltare, Cemi AB. Alla medlemmar har fått information i brevlådan, du finner det även här.

Styrelsen jobbar med ett nytt bokningssystem för bastun, mer info följer.

Snart startas sommargågatorna i vårt område; noterar du störningar etc. kan du tipsa polisen på https://polisen.se/om-polisen/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/

Varje brf skall arbeta aktivt med brandskyddsarbete, vilket även sker i vår förening. Förvara aldrig brandfarligt materiel i trapphus eller andra allmänna utrymmen.

Läs hela bladet här.