Bostadsrätsshavarens ansvar

HSB har tagit fram ett informationshäfte med vägledning för underhållsansvaret i en bostadsrätt:
VEM SKA UNDERHÅLLA BOSTADSRÄTTEN?