Kontakta Brf Mälarstrand 2

Om du har frågor kring parkering:

parkering@malarstrand2.se

Om du vill ingå i styrelsen för Brf Mälarstrand 2:
valberedningen@malarstrand2.se

Om du har behov att komma i kontakt med nyckelansvarig:

nycklar@malarstrand2.se

Om du har behov att komma i kontakt med Styrelsen:

styrelsen@malarstrand2.se

Om du har behov att komma i kontakt med Webmaster:
webmaster@malarstrand2.se

Föreningens lägenhetsregister administreras av SBC och inte av styrelsen. Vid behov av utdrag från lägenhetsregistret för exempelvis omläggning av bostadslån, kontakta då SBC direkt.

Fakturadress till Brf Mälarstrand 2
Brf Mälarstrand 2
Kundnr. 6651
c/o SBC
Box 5
851 05 Sundsvall

Adress övrigt post
BRF Mälarstrand 2
Kristinebergs Strand 29
112 52 Stockholm

Brf Mälarstrand 2 Org.nr.
716405-7536