Kontakta Brf Mälarstrand 2

Om du har frågor som kan besvaras av Husvärdarna så nås dessa genom:
husvard@malarstrand2.se

Om du har frågor kring parkering:
parkering@malarstrand2.se

Om du vill ingå i styrelsen för Brf Mälarstrand 2:
valberedningen@malarstrand2.se

Om du har behov att komma i kontakt med Styrelsen:
styrelsen@malarstrand2.se

Om du har behov att komma i kontakt med Webmaster:
webmaster@malarstrand2.se

Föreningens lägenhetsregister administreras av HSB Stockholm och inte av styrelsen. Vid behov av utdrag från lägenhetsregistret för exempelvis omläggning av bostadslån, kontakta då HSB Stockholm direkt på 010-442 11 00.

 

Fakturadress till Brf Mälarstrand 2
Brf Mälarstrand 2
FE391
833 83 Strömsund
Ref 99223870 (måste anges)

Adress övrigt post
BRF Mälarstrand 2
Kristinebergs Strand 29
112 52 Stockholm

Brf Mälarstrand 2 Org.nr.
716405-7536