Golvbrunnar, avlopp, stammar och spolning

Avloppen

Kostnaderna för underhållet av avloppspumpen är höga och haverier är dessutom mycket kostsamma. Tänk därför på att inte spola ned sådant i avloppen som dessa ej är avsedda för.

Exempel på olämpliga föremål är tandtråd, BH-byglar, sanitetsbindor och blöjor.

Topz är en av vattenreningsverkens fiender och skall kastas i soporna.

Tänk också på att fett kan bygga upp stopp i lägenhetens avlopp. Det har konstaterats att fallet från diskbänken och ut till stammen inte är fullt så bra som det borde. Det innebär att avloppsvatten kan bli stående och sedimentering kan starta. Det resulterar ofta i att det blir stopp i avloppet.

Rengöring golvbrunn badrum

Styrelsen har tagit fram följande dokument för att förklara hur man kan rengöra golvbrunnen i badrummet. Se:
Golvbrunn (PowerPoint presentation).

Tillverkaren tillhandahåller även följande dokument:
Skötselinstruktioner Golvbrunn (pdf)
Hålla rent i golvbrunnen (pdf)

Stammar och spolningar

Bostadsrättsföreningen ansvarar för underhåll dvs. spolning av samtliga stammar och stick. Föreningen ansvarar också för reparation av avloppsledning som tjänar mer än en lägenhet. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för rengöring av alla åtkomliga delar av avloppsutrustningen, till exempel vattenlås, brunnar och silar.

Vid misstanke om stopp gäller följande rutin:

Styrelsen har tecknat avtal med Solna Högtrycksspolning AB.

Vid misstanke om stopp ska ärendet framöver hanteras så här:
1) Lägenhetsinnehavaren rensar själv vattenlås och brunnar.
2) Kvarstår problemet kontaktas styrelsen via mail, avlopp@malarstrand2.se som ger klartecken att ringa rörfirman.
3) Därefter ringer lägenhetsinnehavaren själv till Solna Högtrycksspolning AB,
Telefon/Jour: 08–82 19 07

Vanligtvis har stoppen suttit i köksavloppet och den troligaste orsaken är fett. Tänk därför på att inte spola ner fett och matrester med mera i avloppet.