Överlåtelser

Skicka alla handlingar (köpekontrakt och ev pantsättningsdokument) direkt till vår förvaltare.

Förvaltaren gör på styrelsens uppdrag en sammanställning och tar även upplysningar på nya medlemmar.

För att hanteringen av handlingarna inte ska fördröjas i onödan är det viktigt att du informerar mäklare, bank och köpare om att alla papper kan skickas direkt till förvaltaren:

BRF Mälarstrand 2
Kundnr. 6651
c/o SBC
Box 5
851 02 Sundsvall

Styrelsen har enligt stadgarna en månad på sig att behandla en ansökan om medlemskap. Vid överlåtelse tar föreningen ut en avgift som motsvarar 2,5 % av innevarande års basbelopp. Den är till för att bekosta arbetet med överlåtelsen till ny medlem.