Förvaltning

Föreningen anlitar SBC för den administrativa förvaltningen och Cemi Stockholm för huvuddelen av den tekniska förvaltningen.

Dessutom anlitas Kone för hissarna och Electrolux för tvättmaskinerna.

I SBC:s åtagande ingår bl.a. avgifts- och lägenhetsadministration samt ekonomisk administration.

SBCs kundportal.

Cemi AB.