Filterbyte

I lägenheterna finns två varianter av värmeelement – med eller utan friskluftsintag.

Det tunnare som sitter i köket saknar intaget. I den andra typen tas uteluft in genom en kassett och förvärms av elementet innan det genom uppvärmningen och undertrycket i lägenheten strömmar ut under fönsterbänken.

För att uteluften inte skall komma in direkt utan renas sitter det ett filter i kassetten. Detta måste bytas med ett visst intervall. Nedanstående bildserie beskriver hur detta går till.

Det är dock av yttersta vikt att bytet sker försiktigt då konstruktionen har en svaghet i den koppling som leder in vattnet. Vid osäkerhet skall någon i styrelsen kontaktas.

Styrelsen har vid ett flertal tillfällen ombesörjt bytet i samtliga lägenheter.

Filterbyte

Den vita ytan bakom elementet är filterkassetten.

Den vitfärgade ytan bakom själva elementet är filterkassetten.

På baksidan finns en spärr i form av en bladfjäder som skall föras ut åt vänster på vänster sida och höger på andra sidan.

Bilden visar fjäder med dess tapp som spärrar elementet i uppfällt läge.

När väl elementet fällts fram kan filtret borttagas.

Filtret på bilden är nytt
Bilden visar spjället med vilket luftmängden kan finjusteras. Spjällen sitter i elementets överkant.

Med fliken kan spjället styras. Trycks det in mot väggen blir flödet mindre. Utformningen kan variera något.

På bilden syns det veckade finfiltret som skall vara riktat in mot rummet.

På andra sidan finns ett grovfilter. Detta är ej veckat.

Det är lämpligt att när filtret är uttaget dammsuga själva kasetten.

När filtret är utbytt och elementet skall fällas tillbaks skall den vinklade armen fällas nedåt med ett lätt tryck.

Bilden nedan visar den känsliga kopplingen. Kontrollera gärna i efterhand att det inte droppar från kopplingen.

Bilden visar den känsliga kopplingen - kolla gärna att det inte droppar från denna koppling.

På undersidan sitter några plåtbleck vars uppgift är att hålla upp elementet och därigenom avlasta kopplingen.

Närbild på hur plåtbläcken skall sitta för att avslasta elementet mot den känsliga kopplingen.

Kontrollera att dessa ej är skadade (använd spegel t.ex) eller att elementet har råkat lyftas ur blecket.

Skulle så vara fallet skall någon i styrelsen kontaktas innan vidare åtgärd.