Pantsättning

All hantering av panter sköts av SBC. Alla handlingar ska därför skickas direkt till:

BRF Mälarstrand 2
Kundnr. 6651
c/o SBC
Box 5
851 02 Sundsvall

Vid pantsättning tar föreningen ut en avgift som motsvarar 1,0 % av innevarande års basbelopp.