Pantsättning

All hantering av panter sköts av HSB Stockholm. Alla handlingar ska därför skickas direkt till:

HSB Stockholm
Lägenhetsadministration
112 84 STOCKHOLM.

Vid pantsättning tar föreningen ut en avgift som motsvarar 1,0 % av innevarande års basbelopp.