Rekommenderade hantverkare

För arbeten i den egna bostaden rekommenderas en kontakt med vår fastighetsförvaltare Cemi AB. De har samarbeten med ett antal certifierade företag och utför arbeten, både inom föreningen, men även för medlemmen direkt.