Underhållsplan

Detta är den senaste underhållsplanen för BRF Mälarstrand 2. Det som ligger som planerat mellan åren 2017 – 2019 har också utförsts. En uppdaterad underhållsplan kommer att tas fram under 2020.

BRF M2 Underhållsplan 2017