Nya kölistor för parkeringsplatser

Parkeringsansvarig i samarbete med ordförande och webmaster har skapat nya kölistor för parkeringsplatserna, så att man enklare kan administrera det hela och samtidigt publicera en alltid fräsch lista.

Kölistor för parkeringsplatser.

Höjd hyra för bilparkering (carport och kajplats)

Stockholms Stad höjer boendeparkeringsavgiften med 100 sek / kalendermånad. Som följd av detta har styrelsen beslutat justera hyresavgiften för parkeringsplatserna carport respektive kajplats med 100 sek / kalendermånad.

Höjningen gäller från Maj månad 2010, och aviseras separat till samtliga hyresgäster som berörs.