Höjd hyra för bilparkering (carport och kajplats)

Stockholms Stad höjer boendeparkeringsavgiften med 100 sek / kalendermånad. Som följd av detta har styrelsen beslutat justera hyresavgiften för parkeringsplatserna carport respektive kajplats med 100 sek / kalendermånad.

Höjningen gäller från Maj månad 2010, och aviseras separat till samtliga hyresgäster som berörs.