Informationsblad 2012-03

Nu finns det senaste informationsbladet med följande rubriker:
– Vårstädning
– Uthyrningsrummet
– Nya medlemmar
– Skall du sälja din lägenhet ?
– Styrelsen vill se fasadskador
– Bredband

Det finns som vanligt under informationsblad:
Informationsblad 2012-03

Bredbandsinformation

Bredbandsgruppen är förvisso nedlagd, men några av oss bistår OwnIT med tester av ny utrustning som kan komma att erbjudas någon gång nästa år eller liknande. Det är en ny variant av den s.k. Fiber Gateway som agerar router – dvs omvandlar från ljussignalerna i vårat fiberbredband till antingen trådlöst eller ethernet uttag. Det är framförallt kapaciteten som kommer förbättras i denna nya Fiber Gateway, främst för den trådlösa uppkopplingen som kommer få 802.11n standard – eller möjlighet att med rätt utrustning i den dator som använder trådlös överföring komma upp i hastigheter som är markant bättre än vad dagens lösning erbjuder.

Testerna har pågått ett par veckor redan, och kommer så fortsätta ytterligare en tid. När dessa är klara och återrapporterats till OwnIT, så kommer troligen någon form av uppdatering av Fiber Gateway’ens interna programvaran (a.k.a. firmware) att ske.

Vi lär återkomma i ämnet !

Informationsblad 2011-06

Nu finns det senaste informationsbladet med följande rubriker:
– Ring 114 14 vid störningar på kajen/parken
– Vattenförbrukning
– Styrelsens räntepolicy, för hösten
– Bredbandsinstallationen
– Energiutredningen
– Husvärd i 27an = vakant!
– Höststädning 16 oktober – boka dagen!
– Information till nya medlemmar
– Nya medlemmar

Det finns som vanligt under informationsblad:
Informationsblad 2011-06

Bredbandsinstallation helt klar !

Vid senaste styrelsemötet redovisades slutbesiktningen och uppföljning på de anmärkningar som framkom vid slutbesiktningen.

Styrelsen förklarar därmed bredbandsinstallationen som 100% klar, och bredbandsgruppen upplöses således.

I praktiken innebär det bara att den speciella email som funnits tas bort, och att bredbandsfrågor från nu och framåt besvaras av styrelsen.