Informationsblad #1

Nytt år, nya utmaningar; ekonomin är fortsatt ansträngd, vi aviserar en mindre höjning i april. Läs mer om vikten av att underhålla avloppen, spola aldrig ned matfettet i diskbänksavloppet, torka istället ur med papper. Läs mer…