Informationsblad #4

Datum för årsmöte spikat, 3-jun-2024. Anmäl om du vill ha en Skagentoast (föreningen bjuder) på anmalan@malarstrand2.se. Har du koll på din cykel? Märk upp den med ditt lägenhetsnummer, gärna på ramen under sadeln. Dags att byta filter bakom radiatorn, svara på den enkät som skickats ut i brevlådorna. Läs mer här...