Bredbandsinformation

Bredbandsgruppen är förvisso nedlagd, men några av oss bistår OwnIT med tester av ny utrustning som kan komma att erbjudas någon gång nästa år eller liknande. Det är en ny variant av den s.k. Fiber Gateway som agerar router – dvs omvandlar från ljussignalerna i vårat fiberbredband till antingen trådlöst eller ethernet uttag. Det är framförallt kapaciteten som kommer förbättras i denna nya Fiber Gateway, främst för den trådlösa uppkopplingen som kommer få 802.11n standard – eller möjlighet att med rätt utrustning i den dator som använder trådlös överföring komma upp i hastigheter som är markant bättre än vad dagens lösning erbjuder.

Testerna har pågått ett par veckor redan, och kommer så fortsätta ytterligare en tid. När dessa är klara och återrapporterats till OwnIT, så kommer troligen någon form av uppdatering av Fiber Gateway’ens interna programvaran (a.k.a. firmware) att ske.

Vi lär återkomma i ämnet !