Informationsblad 2011-06

Nu finns det senaste informationsbladet med följande rubriker:
– Ring 114 14 vid störningar på kajen/parken
– Vattenförbrukning
– Styrelsens räntepolicy, för hösten
– Bredbandsinstallationen
– Energiutredningen
– Husvärd i 27an = vakant!
– Höststädning 16 oktober – boka dagen!
– Information till nya medlemmar
– Nya medlemmar

Det finns som vanligt under informationsblad:
Informationsblad 2011-06