Nytt infoblad

Vi vill åter påminna om att föreningens försäkringsmoment Bostadsrättstillägg utgår och att det, från den 1 juni 2022, är varje medlems ansvar att komplettera sin egen hemförsäkring med detta tillägg. Beslut är nu taget om att byta ut vårt ålderstigna system för porttelefoni och inpassering. Installationen kommer att ske efter sommaren (brist på materiel). Datum för årsmötet är nu satt till den 9 juni. Mer i kommande kallelse. Infobladet finner du här.

Glad Påsk önskar styrelsen!