Nytt infoblad

Viktig information angående din hemförsäkring. Föreningens försäkring kommer från och med 1-jun-2022 INTE att kunna åberopas av enskild medlem vid händelse av skada. Läs mer här!