Ang. garagerenovering hösten 2022

Med anledning av förestående renovering av garaget kan alternativ parkering under tiden med fördel underlättas genom att tillfälligt använda sk boendeparkering. Det underlättar inte ökad tillgång på platser, men gör parkering något billigare. Sök ditt tillstånd hos Stockholms stad, på https://parkering.stockholm/boendeparkering/