Viktigt, avbrott i fjärrvärmen

Viktig information avseende planerat arbete på fjärrvärmenätet i: 

Kristineberg, Kristinebergs Slottsv. Nordenflychtsv. Bondesonsg. Hjalmar Söderbergs v. Olof Dalins v. Onkel Adams v. Ola Hanssonsg. Levertinsg. Lidnersg. Kristinebergs strand.

Fjärrvärmen kommer att vara avstängt under perioden:

Från 2022-09-28 19:00
Till  2022-09-28 06:00

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott