Renovering av hissar – uppdatering

Denna aktivitet har flyttats fram en vecka. Det innebär start för 3an och 27an ca den 4-sep till ca 22-sep. Och start 29an ca den 25-sep till ca 13-okt.

Styrelsen är helt införstådd med de olägenheter en avstängd hiss kan innebära, men väljer ändå detta framför ett oplanerat stillestånd i kanhända månader, när någon hiss går sönder.