Informationsblad 2010-08 upplagt

Nu finns det senaste informationsbladet med följande rubriker:
– Bredbandsupphandlingen
– Badringen i Ulvsundasjön
– OVK / energideklartionen
– Uthyrningsrummet
– Ny TV Kanal ComHem
– Höststäddag
– Information nya medlemmar

Det finns som vanligt under informationsblad:
Informationsblad 2010-08